AmCham Kosovo

The American Chamber of Commerce in Kosovo is an association of businesspeople who volunteer their time in furtherance of its purpose and objectives. AmCham was established in 2004 and is accredited by the U.S. Chamber of Commerce. AmCham Kosovo is a member of European Council of American Chambers (AmChams in Europe), a network comprising of 45 AmChams.
----------------------------------
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është organizatë e afaristëve të cilët në mënyrë vullnetare ofrojnë kohën e tyre në mbështetje të qëllimeve dhe objektivave të saj. Oda Amerikane u themelua në vitin 2004 dhe është e akredituar nga Oda Ekonomike e SHBA-ve. Oda Amerikane është anëtare e Këshillit të Odave Amerikane në Evropë (Odat Amerikane në Evropë), rrjet i cili përfshin 45 Oda Amerikane.

Shfaq më shumë
Alternate Text

Videot

Renditja
Të fundit
  • Alfabetike
  • Të fundit
  • Më të shikuarat