Foleja

Emisioni ka për qëllim të shërbejë si një udhëzues për familjet tona, duke përfshirë fusha të ndryshme nga jeta dhe gjëra me të cilat përballemi çdo ditë; si ushqehemi, vishemi, sillemi, zhvillohemi, a kemi hapësira të mjaftueshme për argëtim?, këshilla nga profesionistë mbi sëmundjet, viruset, problemet në shkolla, vështirësitë në komunikimin me prindër, temat aktuale etj..

Emisioni perfshinë intervista dhe storie të ndryshme me mjek, psikolog, mësues dhe profesionistë të fushave edukative sa i përket zhvillimit dhe sfidave me të cilat fëmijët dhe prindërit përballen.
Secila temë do të shtjellohet nga profesionistë, përfshirë këtu mendimet, studimet, analizat e personave përkatës duke mos i anashkaluar mendimet e fëmijëve dhe prindërve.

Shfaq më shumë
Alternate Text