Literal Media

LITERAL.MEDIA është medium që ofron lajme dhe përmbajtje literale nga dimensione të ndryshme, në gazetë elektronike, radio dhe materiale vizive.

Alternate Text