Mbrëmjet e Lajmeve

"Mbrëmjet e Lajmeve" është një emision me përmbajtje satirike, argëtuese dhe jo me qëllime informuese.
Çfarëdo informate, deklarim, prononcim apo shprehje në kuadër të emisionit përdoret vetëm për qëllime të satirës dhe parodisë, dhe të njëjtat nuk përfaqësojnë në asnjë rast lajm informues apo qëllimet e produksionit ose stafit të angazhuar për emision.

Shfaq më shumë
Alternate Text