Opoja Sot

Opoja Sot është komuniteti i parë online, i cili do të mundësojë informimin sa më të drejtë dhe të paanshëm për lajmet, ngjarjet, faktet apo sukseset që lidhen me krahinën e Opojës, duke e përfshirë dhe diasporën opojane.

Opoja Sot është themeluar si iniciativë nga disa njohës të gazetarisë brenda Opojës, të cilët dëshirojnë ta informojnë qytetarin me zhvillimet e fundit.

Shfaq më shumë
Alternate Text

Videot

Renditja
Të fundit
  • Alfabetike
  • Të fundit
  • Më të shikuarat