Programimi Java - Shqip

Java është ndër gjuhët programuese më të popullarizuara në botë. Ajo është e bazuar në objekte dhe ofron mundësinë e "Shkruaj njëherë dhe ekzekuto kudo". Në këtë kurs do të mësojmë se si të zhvillojmë Aplikacione nga më të ndryshmet si dhe në fund do të zhvillojmë aplikacione me GUI (JavaFX dhe MySQL) të cilat janë shumë të kërkuara në tregun tonë.

Shfaq më shumë
Alternate Text