Qysh Me

Qysh.me është portal edukativ i pavarur në gjuhën shqipe, me seli në Prishtinë, i themeluar në fillim të vitit 2011.

Alternate Text