Rrotull.com

Rrotull është një platformë biznesore dhe ekonomike e cila shërben si urë lidhëse ndërmjet bizneseve, individëve dhe zhvillimeve të fundit në botën e ekonomisë dhe ndërmarrësisë. Kjo platformë ka për qëllim të krijoj një koncept të ri të të menduarit ekonomik dhe biznesor, i gatshëm të ndajë sugjerime nga më të ndryshmet besa edhe përvoja të mira qofshin ato vendore apo ndërkombëtare të cilat do të mund t’iu ndihmonin ndërmarrësve të rinj në krijimin e bizneseve të reja apo edhe në progresin e atyre ekzistuese.

Shfaq më shumë
Alternate Text