Rrotull.Com

9 episode | 2,906 shikime

Koncept i ri i të të menduarit ekonomik dhe biznesor, i gatshëm të ndajë sugjerime nga më të ndryshmet besa edhe përvoja të mira qofshin ato vendore apo ndërkombëtare të cilat do të mund t’iu ndihmonin ndërmarrësve të rinj në krijimin e bizneseve të reja apo edhe në progresin e atyre ekzistuese.

Shfaq më shumë
Alternate Text