SAREASmedia

SAREAS media është një kompani e cila synon të zhvillojë dhe afirmojë animacionin dhe kreativitetin në fushën e prodhimit dhe marketingut.

Kompania jonë gëzon një staf të mrekullueshëm të përbërë kryesisht nga të rinjë të arsimuar në vendin tonë, në fusha të ndryshme si Marketingu, Animacioni, Arti, Shkenca Kompjuterike, Administrimi i Biznesit etj.

Duke punuar me shumë përkushtim dhe profesionalizëm të lartë, kompania jonë tashmë ka arritur të sigurojë disa projekte të cilat iu janë servuar publikut e shumë të tjera janë në proces të realizimit të tyre.

Shfaq më shumë
Alternate Text