Videosinteza

Videosinteza ka për qëllim promovimimin e një qasjeje alternative në edukim. Përmes
angazhimit me komunitet, Videosinteza krijon video animacione të cilat shtjellojnë tema të ndryshme për shoqërinë tonë, siç janë: shkenca, teknologjia dhe shkencat sociale.

Instagram.com/videosinteza

Facebook.com/videosinteza

Twitter.com/videosinteza

Youtube: Videosinteza Channel

Shfaq më shumë
Alternate Text

Përmbajtja

Videot

Renditja
Të fundit
  • Alfabetike
  • Të fundit
  • Më të shikuarat