Hamami i Prishtinës, pas pesë vjetësh, rinovohet edhe në herë